ชมคลิปแล้วคุณจะเข้าใจสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นมากขึ้น😊http://academic.udru.ac.th/ntbac/LocalArt/

โพสต์โดย สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น เมื่อ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018

การเขียนลวดลายด้วยเกรยอง โดยอ.ทิพยเนตร.

โพสต์โดย สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018