อ.ณัฐวัชร เดชมาลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่น เรื่อง “เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้า”นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก🌺🌸🌺 Nattawatchara Detmalahttp://academic.udru.ac.th/ntbac/LocalArt/

โพสต์โดย สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น เมื่อ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018

การเขียนลวดลายด้วยเกรยอง โดยอ.ทิพยเนตร.

โพสต์โดย สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018