ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกสาขาวิชาศิลปะอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกสาขาวิชาศิลปะอีสาน

22/12/2018 ไม่มีหมวดหมู่ 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกสาขาวิชาศิลปะอีสาน

ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2561