ป.โท สาขาวิชาศิลปะอีสาน

เปิดภาคเรียน 2/2561 วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562

อาคารเรียน ทำบุญพร้อมเปิดเรียน 2/2561

พิธีทำบุญพิธีเปิดที่ทำการสาขาใหม่ ป.โท (ศิลปะอีสาน) ป.ตรี(ศิลปกรรมพื้นถิ่น) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562


12/01/2019 0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 2/2561 ปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะอีสาน


12/01/2019 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกสาขาวิชาศิลปะอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกสาขาวิชาศิลปะอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2561


22/12/2018 0

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2561

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2561  


07/11/2018 0

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร   


22/09/2018 0