ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 มือถือ: 081-261-2296, 099-575-8699, 0, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999

E – mail: ildevudru1999@gmail.com , ntbac@udru.ac.th

แผนที่: เชื่อมโยงไป google maps (https://goo.gl/maps/A0e1s)