วีดิโองานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

โครงการประชุม / เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี

โครงการประชุม / เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018

โครงการประชุม / เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี

โครงการประชุม / เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018