วีดีโอหลักสูตร

https://www.facebook.com/ILudru/videos/692106571153574/

 

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

โพสต์โดย สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018