โครงการตุ้มโฮมสหวิทยาการ

โครงการตุ้มโฮมสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

 

โรงเรียนไชยวานวิทยา