สมัครเข้าเรียน

คลิกสมัครเรียนเพิ่มเติมรอบรับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียดได้ที่

>>http://tcas.udru.ac.th/

http://portal1.udru.ac.th/web/enroll/select_register.php?univ_id=1

 

สม้ครเข้าเรียน